Перейти до основного вмісту

Монографії

2019

Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології. Арістова І.В., Баранов О.А., Дзьобань О.П. та ін.; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова: монографія. Київ: КВІЦ, 2019. - 344 с. 

2013

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні: монографія / Н. А. Савінова. – К.: Ред. журн. «Право України»; Х.: Право, 2013. – 292 с.

2012

Савінова Н. А. Кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні: теоретичні та практичні аспекти: монографія / Н. А. Савінова. – К.: ТОВ «ДСК», 2012. – 342 с.

Савінова Н. А., Ярошенко А. О., Литва Л. А. Праворозуміння феномену «інформаційне суспільство»  //  Правове забезпечення соціальної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства: монографія / Н. А. Савінова, А. О.  Ярошенко, Л. А.  Литва. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 270 с.

2009

Розенфельд Н. А. Коротка методика юридичного аналізу ефективності застосування законодавства / Н. А. Розенфельд. - К.: Юстініан, 2009. - 48 с.