Перейти до основного вмісту

Дисертації та автореферати

2013

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика забезпечення розвитку інформаційного суспільства в України / Н. А. Савінова : Дис… докт. юрид. наук: 12.00.08. - Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013.

Савінова Н. А. Кримінально-правова політика забезпечення розвитку інформаційного суспільства в України / Н. А. Савінова : Авторферат дис… докт. юрид. наук: 12.00.08. - Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013.

2003

Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж / Н. А. Розенфельд : Дис… канд. юрид. Наук: 12.00.08. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, НАН України. – 222 с.

Розенфельд Н.А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Н.А. Розенфельд ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2003. — 17 с. — укp.