Перейти до основного вмісту

Бiографiя

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового доктора юридичних наук за спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-правова політика забезпечення інформаційного суспільства в Україні»  у Львівському Державному Університеті внутрішніх справ (науковий консультант, д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Павло Львович Фріс). Диплом доктора юридичних наук отримала у 2014 році.

diplom.jpg

У 2013 році було присвоєне вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

atestat.jpg

У 2003 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж» в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ( Науковий керівник, к. ю. н., професор П. П. Андрушко). Диплом кандидата юридичних наук отримала у 2004 році.

Лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення науково-дослідній діяльності з проблем правознавства (2013 р.)

diplom2.jpg

medal.png

Автор близько 100 наукових праць у галузях кримінального права та кримінології, інформаційного права та інформаційної безпеки.